Project Heilige Aarde

   
 
   

This page in English

 
 

  Heilige Aarde

INTRODUCTIE

   
 

Het eerste poject ondernomen door NDN Support tot steun aan de bescherming van heilige Indiaanse plaatsen en het onder de aandacht brengen ervan

Diese Seite auf deutsch

 
   

Momenteel worden vele heilige plaatsen over in de Verenigde Staten bedriegd of vernietigd in een angstwekkend tempo. Vernietiging van heilige, religieuze of spirituele plaatsen doorboort het hart van de gehele Indiaanse cultuur en wordt alleen maar gedaan in de naam van geld en winst. Veel mensen begrijpen helaas niet of zijn niet in staat om te begrijpen waarom bepaalde rivieren, bergen of andere plekken in de natuur heilig zijn voor sommigen volkeren. Natuur-religies zijn echter de oudste op deze aarde eln alle mensen hoe "ontwikkeld" zij ook denken te zijn, zullen ooit voorouders gehad hebben die begrepen wat de verbintenis is tussen de Aarde en de Mens en waarom het leven heilig is. Deze oude wijsheid is werkelijk wat

Cette page en Français

 
   
 

ik het ook noem en niet iets waar op neergekeken dient te worden door de onwetende moderne mens. Geen enkele hoeveelheid aan technologie zal ooit de oude waarheden kunnen wegnemen het maakt geen verschil hoe trots wij mensen wel niet zijn op onze uitvindingen, technologie, wetten, ideeën en structuren, zij zullen altijd kunstmatig zijn en onvolmaakt en uiteindelijk zullen de natuurwetten altijd blijven gelden omdat wij nu eenmaal onderdeel van die Natuur zijn. Het typisch westerse idee dat de mens in staat zou zijn om met zijn vernuft de Natuur te kunnen overwinnen berust op een myth dat in haar totale onwetendheid evengoed verantwoordelijk is geweest voor de vernietiging van veel natuur. Het maakt niet uit hoeveel ingenueuze steden en infrastructuur wij creëren, het is onweerlegbaar op het niveau van het gezonde verstand dat wij een wij deel van de Natuur zijn en altijd ook zullen blijven zijn. Alle materialen komen sowieso van Haar. En als we het universele aspect van Aarde Religies of Natuur Spiritualiteit in ogenschouw nemen, dan zullen we tevens moeten beseffen dat het niets slecht een plaatselijke of tribale kwestie is, maar iets dat ons allemaal uiteindelijk zal treffen!

Esta página en Español

 
   

Esta página em Português

 
 
De projecten    

Wegens tijdgebrek zijn de project-pagina's en alle andere actie-pagina's alleen in het Engels verkrijgbaar. Wij rekenen op uw begrip in deze

       

Questa pagina in Italiano

  Snowbowl/Twin Peaks

  Bear Butte

 
     
       

  Tarsands

  Bare Mountain

 

  Black Mesa