English     Espańol
   
       
    Deutsch   Portuguęs
   
       
 
 

Groen & Zwart

 
   Français     Italiano
 
   

Tja, het ziet er misschien een beetje kinderachtig uit om een zwarte- en groene lijst te hebben, maar het schept zeer zeker wat nodige duidelijkheid over waar we eigenlijk voor staan. Gewoon voor de eerlijkhied om wat we steunen en ook wat we zéker niet willen steunen en met elke strijd is het gewoon essentiëel om de goeden en de slechten bij de naam te noemen op onze weg. Ik had reeds een Hall of Fame en een Hall of Shame gemaakt maar hier gaat het specifiek om organisaties en bedrijven.

 

   
 
   

De Groene Lijst

       

De Zwarte Lijst

   
   
 

 

 

Survival International

    of Youth With A Mission
  WIE ZIJ ZIJN: Een organisatie die opkomt voor de mensenrechten van inheemse mensen wereldwijd  WAAROM: Voor het ontmaske-ren van het Britse mijnbouwbedrijf Vedanta die inheemsen in India intimideerden en ook voor het ontmaskeren van Youth With A Mission en hun dubbele agenda in Brazilië. Ze hebben gelukkig niet de gewoonte om de algemene media of regeringen blij te maken.     WIE ZIJ ZIJN: Een fundamentalistisch christelijke organisa-tie WAAROM: Vanwege het niet beantwoorden van e-mails (altijd een slecht teken voor elke organisatie die serieus genomen wil worden), voor het fabriceren van een nep-reportage over kinderen die "levend begraven" worden in het Amazone-woud. Deze documantaire heette HAKANI en ging over een meisje met die naam, dat zogenaamd "gered" werd maar eigenlijk ontvoerd werd om door een christelijk gezin te worden geadopteerd.

   
     

Can-Do

WIE ZIJ ZIJN: Een zeer pragmatische die direct hulp biedt in nood-situaties. WAAROM: Voor het blootleggen van de praktijken van Central Energy Cooperative en het niet toegeven aan hun eis en de druk om de video die dat onthult te verwijderen.

Peabody

WIE ZIJ ZIJN: s'Werelds grootste energieleveringsmaat-schappij WAAROM: Omdat ze niets geven om mensenlevens of milieu bij hun mijnbouwactiviteiten in Arizona en het te-gelijkteid ook nog weigeren om de gaten van de uranium-mijnen na gebruik weer te dichten en die zich daarna weer vulden met regenwater dat geheid radio-actief besmet raakte en als het niet regende verspreidde het giftige gele stof zich met de wind. Aangezien de de allergrootste ener-giemaatschappij ter wereld zijn is het duidelijk dat zij alleen maar in geld geďnteresseerd zijn. Ernstige geboorteafwij-kingen hebben zich voorgedaan en het radio-actieve water waar mens en schaap uit drinkt blijkt zeer hoge concentra-ties aan giftige metalen te bevatten en ver boven de norm. Dit kan met recht aangemerkt als een Misdaad tegen de Mensheid, hetgeen dit bedrijf tot een criminele organisatie maakt.

   

American Indian Movement GGC

WIE ZIJ ZIJN: Een organisatie die opkomt voor de mensenrechten van inheemse mensen wereldwijd  WAAROM: Vo
   

Central Electric Cooperative

WIE ZIJ ZIJN: Energiebedrijf WAAROM: Voor het zomaar af-sluiten van klanten enkele dagen voordat ijskoude winterse temperaturen en winterse sneeuwstormen hun intrede de-den op het Crow Creek Reservaat in Zuid Dakota, het dwing-en van arme mensen om hun volledige energierekening te voldoen en het liegen tegen Can-Do over een overeenkomst met deze klanten. Ze wilden alleen maar dat Can-Do de vi-deo's zou verwijderen aangezien er helemaal geen afspraak gemaakt was en de stroom was niet meer aangezet die ijs-koude winder in 2009, dus Can-Do had elk recht om de vi-deo's te blijven laten zien. CEC overtrad overduidelijk hun eigen beleid door de stroom abrupt uit te schakelen voor ou-de mensen met zeer lage inkomens en medische probemen. Velen ervan waren oorlogsveteranen. En ook staatswetten waren overtreden maar ze kwamen er helaas mee weg aan-gezien zelfs de IRS (International Revenue Service: een be-lastingkantoor) assistentie verleende aan deze schurken.

   

Chiquita Banana

WIE ZIJ ZIJN: Chiquita Banana, voorheen bekend als de Uni-ted Fruit Company, is een Amerikaans bedrijf dat gespecia-liseerd is in tropisch fruit, maar tegenwoording alleen bana-nen. WAAROM: Chiquita heeft een geschiedenis van het uit-buiten van arbeiders, en het opereren in landen waar arbei-ders uitgebuit worden en zelfs het financieren van militaire coups en para-militaire groeperingen waarbij mensen ver-moord werden in Latijns-Amerikaanse landen. Als gevolg van de activiteiten van chiquita kwam de term "bananen-republiek" in zwang, waarbij die Latijns-Amerikaanse landen aangeduid werden die afhankelijk werden gemaakt van dit Amerikaans bedrijf. Kortom: Chiquita heeft bloed aan z'n handen.