Het Amazone Project

   
   
   

This page in English

 
 
 

  De Amazone

INTRODUCTIE

   
  De Amazone, één van de belangrijkste maar bedreigde tropische regenwouden in de wereld. En het is niet het bos wiens bestaan bedreigd wordt, maar ook de inheemse stammen die daar wonen wiens leven ernstig gevaar loopt. 

Diese Seite auf deutsch

 
   

We hebben allemaal wel gehoord van de angstwekkende snelheid waarmee wereldwijd de tropische regenwouden worden vernietigd door (voornamelijk Japanse) houtkapbedrijven. En veel derde we-reldlanden verkopen hun tropisch hardhout in de hoop meer inkomsten voor het land te verkrijgen, zij het dat zij spoedig op zullen raken waarna de geldstroom zo goed als zeker zal abrupt zal opdrogen

Cette page en Français

 

en men te maken zal krijgen met overstromingen, erosie, honger, onbewoonbare woestijnen, enz. Het ongetwijfeld verstandige idee om van het Amazone-woud een WERELDERFGOED te maken wordt in Brazilië in het algemeen helaas nog verkeerd begrepen, waar het overgrote deel van het Amazone-woud zich bevindt. De rest ervan bevindt zich in Brits Guyana, Frans Guyana, Suriname, Peru, Colombia, Bolivia, Ecuador en Venezuela. Bedreigingen bestaan uit houtkap, olieboringen, mijnbouw, dammen, vervuiling, enz., en het moge duidelijk zijn dat dit dient te stoppen! Voor meer informatie rond dit onderwerp verwijs ik u naar mijn artikel/blog "Van wie is de Amazonegebied nu werkelijk?"

 
   

Esta página en Español

 

De projecten

  Blog: "Van wie is de Amazonegebied nu werkelijk?"

 
   
   

Wegens tijdgebrek zijn de project-pagina's en alle andere actie-pagina's alleen in het Engels verkrijgbaar. Wij rekenen op uw begrip in deze

   

Esta página em Português

  Stop the deforestation in Brazil!

 

  Stop the Amazon highway in Bolvia!

 
   
    
     
     

Questa pagina in Italiano