NDN Support Latin America

   

Mensenoffers

 

Inderdaad, de Inca's deden aan mensen-offers, maar net als de In-ca's en de Maya's ge-bruikten zij messen hier-voor. Nooit hebben zij mensen ver-brand en altijd was er reli-gieuze bedoe-

Geen enkele melding van mensenoffers in de Asterix avonturen

ling mee. Maar omdat het hoofdzakelijk mensen van Europese afkomst zijn die zo graag duidelijk willen maken hoe "bloeddor-stig" en "barbaars" zij waren en hoe zij zelf de "heilige missie" op zich namen om de "in-boorlingen te beschaven", laten wij dan e-ven een kijkje nemen bij hun eigen mensen-offers. De oude Romeinen hadden profes-sionele vechters, gladiatoren genaamd, die gedwongen werden elkaar tot de dood te bevechten want als ze het strijdperk bin-nengingen riepen ze "Zij die gaan sterven groeten u!" Het was niet aan de gladiator om zijn tegenstander te sparen maar men liet het publiek beslis-sen met duimen om-hoog of omlaag. Wie om zijn leven smeekte werd een lafaard beschouwd in de Romein-se maatschappij. En wanneer een gladiator een gevecht overleefde geloofde men dat de goden met hen waren. En als een gla-diator neer was maar niet wilde sterven, dan kwam er een gemaskerde man de are-

Er is genoeg bewijs voor de mensenoffers door Dru´den (Keltische priesters)

Azteeks ritueel mes

De Romeinse verzie van mensenoffers

 

binnen om hem af te maken. De lichamen van de dode gladiato-ren werden met haken aan een chariot de arena uitgesleept, net

terug naar artikelen

2

2