NDN Support Latin America

 

Mensenoffers

 

door Theo van Rossum

 

Het is erg jammer hoe krom het algemene beeld rond mensenoffers eigenlijk is. Als je bij-voorbeeld "mensenoffers" googlet, zullen er 9 van de 10 keer "Aztec" links verschijnen. En die ene die dan overblijft zegt dan "Druïden". Dit slaat nergens op en het vertegenwoordigt hier ook geenszins de realiteit omdat in feite men-senoffers OVERAL TER WERELD zijn voorgeko-men en op elk continent. Het is alleen dat toen maatschappijen de het fenomeen begonnen te veroordelen, dat men het "rituele moord" be--gon te noemen. Ik heb gezien hoe mensen neerbuigend deden naar midden-ameikaanse mensen toe door zich te richten op de mensen-offer-cultus van de Azteken, en er een punt van makend hoe "bloeddorstig' zij wel niet wa-ren. Toch voelen diezelfde mensen zich bele-digd als zwarte mensen een punt maken van de slavernij en dan zeggen ze "Hou toch een op! We hebben dat 150 jaar geleden al afge-schaft. Dat klopt, en dat heb je ook gedaan,

 

 

maar hoeveel jaar geleden waren de Azteken al gestopt met hun slavernij en mensenoffers? Veel langer dan dat geloof ik, dus waarom moet je dat dan nog steeds gaan inwrijven? Want als men-sen echt niet willen ophouden met het zinsspelen op Azteekse mensenoffers, dan ben ik zelf wel bereid een beerput hieromtrent te openen over mensenoffers in de rest van de wereld. In de po-pulaire stripultuur zoals Kuifje's "Zonnetempel" eindigen Kuifje, Professor Zonnebloem en Kapitein Haddock bijna op de brandstapel totdat een zonsverduistering hen ineens redt. Dit is dus totaal niet authentiek met de Inca-cultuur, niet alleen omdat brandstapels een volstrekt Europese tradi-tie zijn, maar ook omdat Hergé het in de 20ste eeuw geplaatst had, ondanks dat hij wel zo aar-dig was geweest om een Indiaanse jongen, Zorrino genaamd, onder de helden van het verhaal te voegen. U zal mij waarschijnlijk vragen waarom ik het in godsnaam over stripverhalen ga heb-ben hier. Dat is omdat de avonturen van Kuifje wereldwijd nog steeds razend populair zijn en zij daarom méér invloed op mensen hebben dan u denkt.

terug naar artikelen

1

1

 

Dit artikel in andere talen

 
 
             
 
     English               Deutsch              Français              Español            Português              Italiano